O Sluchátku

S nápadem založení Terapeutické linky Sluchátko jsme přišli po skončení bezplatné služby psychoterapeutické linky Anténa, kterou realizovala Česká asociace pro psychoterapii. Ta fungovala za první vlny pandemie (jaro 2020) a za 49 dnů její činnosti se provolalo 477 hodin. O 800 hovorů se postaralo 200 zapojených psychoterapeutů.

Se zkušeností s tím, jak moc telefonická pomoc pomáhá, jsme se rozhodli v této službě pokračovat. Věděli jsme, že spousta lidí terapeutickou pomoc potřebuje, ale z nějakého důvodu ji nemůže získat.

Pilíři a vizí naší činnosti je poskytování odborné pomoci lidem, kompetentnost terapeutů a realizačního týmu a dlouhodobá kvalita, aktivní naslouchání a udržitelnost služeb. Usilujeme o změnu přístupu ve společnosti ve smyslu, že říci si o pomoc je znakem síly a snažíme se nabízet psychoterapii všude tam, kde není dostupná.

Během roku 2021 na Sluchátku 2948 krát zazvonil telefon. Pomohli jsme 354 novým klientům. 30 našich psychoterapeutů strávilo 557 hodin hovory s klienty a realizovali společně 1074 terapeutických rozhovorů.

Individuální supervizi psychoterapeutům celý rok poskytovalo osm supervizorů a sedmičlenný projektový tým a celkem devětkrát jsme se s našimi terapeuty sešli v online prostoru za účelem vzájemného sdílení a supervize ve skupině.

Kdo za linkou stojí?

Mgr. Petr Fabián, PhD.

ředitel

Mgr. Petr Fabián, PhD.

ředitel

Vystudoval jsem systematickou filozofii (Ignatianum Kraków), Křesťanskou výchovu na UP Olomouc a Speciální pedagogiku ukončenou doktorátem ze sociální práce. Absolvoval jsem Komplexní psychoterapeutický výcvik Logoterapie a existencionální analýza a výcviky Terapie zaměřená na řešení a Supervize zaměřená na řešení. Vyučuji krizovou intervenci a sociální práci s rodinou na Slezské univerzitě v Opavě. Ve své praxi nabízím individuální a rodinnou terapii a věnuji se dětem a mládeži zneužívající návykové látky, vedl jsem transformaci kojeneckého ústavu na krizové centrum pro rodinu a dítě.

Ing. Kateřina Novotná

předsedkyně správní rady, zakladatelka Sluchátka

Ing. Kateřina Novotná

předsedkyně správní rady, zakladatelka Sluchátka

Absolvovala jsem komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu Umění pomáhat a pětiletý výcvik Systemická supervize, systemické výcvikové programy u Institutu systemických studií. Již více než deset let pomáhám lidem a rodinám, aby se jim dobře žilo. Vedu soukromou poradnu Akademie rodičovství, kde s týmem terapeutů poskytujeme individuální, párovou, dětskou a rodinnou psychoterapii. Jsem spoluautorkou knížky Tvoje děti, moje děti, naše šťastná rodina zabývající se soužitím v sešívaných rodinách.

Mgr. Petra Večerková

členka správní rady, zakladatelka Sluchátka

Mgr. Petra Večerková

členka správní rady, zakladatelka Sluchátka

Spoluzakládala jsem několik neziskových organizací, které pomáhají zaplnit místa v systému péče o potřebné. Věnuji se supervizím,  lektorování, rodinné i individuální terapii a terapeutické práci s dětmi. Vystudovala jsem speciální pedagogiku na MU v Brně a Zdravotně sociální fakultu v ČB. Absolvovala jsem výcviky v Systemické rodinné terapii (ISRT Brno), Systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu Modelu růstu V. Satirové (IVS ČR), Neuroscience and Satir in the Sand Tray, Dydické vývojové psychoterapii (DDP) a zahajuji výcvik v Terapii hrou. Jsem akreditovaným terapeutem SOFT a AVANTA.

Mgr. Ing. Pavlína Strnadová

členka správní rady, odborná vedoucí linky, zakladatelka Sluchátka

Mgr. Ing. Pavlína Strnadová

členka správní rady, odborná vedoucí linky, zakladatelka Sluchátka

Absolvovala jsem Komplexní psychoterapeutický výcvik ve strategické a systemické komunikační a kooperační psychoterapii a hypnoterapii a výcviky Systemická supervize a koučování pro pomáhající profese a Rodinné konstelace a pohyby duše. Dokončuji magisterské studium Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK, studovala jsem Pražskou psychoterapeutickou fakultu PVŠPS. Od roku 2014 provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které nabízím jak individuální, tak párovou a rodinnou terapii.

Marie Malinová

zakladatelka Sluchátka, provozní vedoucí linky

Marie Malinová

zakladatelka Sluchátka, provozní vedoucí linky

Jsem absolventkou Psychoterapeutického výcviku v biodynamické body-psychoterapii akreditovaného u EABP. Práci s tělem se ve své soukromé praxi věnuji také v oblasti klientova seberozvoje a při biodynamických a relaxačních masážích. Studovala jsem humanitní vědy na FHS UK a vedla oddělení filmové výroby v postprodukčním studiu.

Ing. Milan Balun

zakladatel Sluchátka

Ing. Milan Balun

zakladatel Sluchátka

Absolvoval jsem výcvik v hlubinně – dynamické psychoterapii se specifickým zaměření na oblast psychotraumatu na Rafael Institutu. Jsem absolventem kurzu a držitelem osvědčení v oblasti relaxační hypnózy od Institutu hypnózy & hypnoterapie. ​Na VŠ jsem složil ​státní zkoušku z psychologie a sociologie řízení firmy​. Jsem frekventantem výcviku EMDR ​(metody zvládání traumatu a nepříjemných vzpomínek pomocí bilaterální stimulace mozku – EMDR​) a​ krizov​é ​intervenc​e​.​ ​Pracuji v oblasti rozvoje a ve své soukromé praxi se věnuji individuálním konzultacím.

Mgr. Jan Pechar

zakladatel Sluchátka

Mgr. Jan Pechar

zakladatel Sluchátka

Vystudoval jsem Katolickou teologickou fakultu UK  a absolvoval tříletý psychoterapeutický výcvik v daseinsanalytické psychoterapii pod vedením Ing. Jindřicha Holého, CSc.. Jsem členem Obce Daseinsanalytické, která je organizačním členem České asociace pro psychoterapii.

Tereza Škárková

PR, marketing

Tereza Škárková

PR, marketing

Studuji prvním ročníkem psychologii v Olomouci. V rámci přípravy na přijímačky jsem absolvovala stáže mimo jiné i v Psychiatrické nemocnici Bohnice a na Psychosomatické klinice. Mimo Sluchátko sbírám zkušenosti ve správě sociálních sítí při práci v organizaci NePornu, z.ú. Zároveň rozjíždím projekt Sociopoly, edukativní deskovou hru o sociálním vyloučení.

TLS Organizační struktura

TLS Organizační struktura

Tým našich psychoterapeutů najdete ZDE.

Spolupracujeme

Jsme organizačním členem ČAP – Profesní organizace psychoterapeutů v České republice.

www.czap.cz

ADRA – Pomáhá lidem v nouzi, v Česku i v zahraničí.

www.adra.cz

Pečuj doma – Bezplatná platforma pro pečující.

www.pecujdoma.cz

Letokruh – podpora a rozvoj dobrovolnictví seniorů.

www.letokruh.eu

ČAPLD – Česká asociace pracovníků linek důvěry.

www.capld.cz

Provází  jednotlivce i rodiny krizí či náročnou životní situací   –  domácím násilím.

https://spirala-ul.cz/

Nadace rozvoje občanské společnosti

SOS Linka Blansko pro postižené tornádem na Hodonínsku tel.: 516 410 668, 737 234 078

S Energií lékařům nabízíme společně možnost distanční terapie pro všechny zdravotníky.

www.energiilekarum.cz