O Sluchátku

S nápadem založení Terapeutické linky Sluchátko jsme přišli po skončení bezplatné služby psychoterapeutické linky Anténa, kterou realizovala Česká asociace pro psychoterapii. Ta fungovala za první vlny pandemie (jaro 2020) a za 49 dnů její činnosti se provolalo 477 hodin. O 800 hovorů se postaralo 200 zapojených psychoterapeutů.

Se zkušeností s tím, jak moc telefonická pomoc pomáhá, jsme se rozhodli v této službě pokračovat. Věděli jsme, že spousta lidí terapeutickou pomoc potřebuje, ale z nějakého důvodu ji nemůže získat.

Pilíři a vizí naší činnosti je poskytování odborné pomoci lidem, kompetentnost terapeutů a realizačního týmu a dlouhodobá kvalita, aktivní naslouchání a udržitelnost služeb. Usilujeme o změnu přístupu ve společnosti ve smyslu, že říci si o pomoc je znakem síly a snažíme se nabízet psychoterapii všude tam, kde není dostupná.

Během roku 2022 na Sluchátku 4042 krát zazvonil telefon. Pomohli jsme 425 novým klientům. 28 našich psychoterapeutů strávilo 623 hodin hovory s klienty a realizovali společně 1516 terapeutických rozhovorů.

Individuální supervizi psychoterapeutům celý rok poskytovalo osm supervizorů a sedmičlenný projektový tým. Celkem desetkrát jsme se s našimi terapeuty sešli v online prostoru za účelem vzájemného sdílení a supervize ve skupině a jednou na půldenním osobním setkání.

Kdo za linkou stojí?

Mgr. Ing. Kateřina Novotná

zakladatelka Sluchátka, ředitelka

Mgr. Ing. Kateřina Novotná

zakladatelka Sluchátka, ředitelka

Již více než deset let formou psychoterapie, rodinného a výchovného poradenství či seminářů podporuji rodiče a děti v soukromé rodinné poradně. Jsem autorkou knihy „Moje děti, tvoje děti, naše šťastná rodina“ (Grada), která se zabývá patchworkovými rodinami. Účinkovala jsem v dokumentu České televize – Plné hnízdo, podporujícím pěstounské rodiny. Mám vystudovanou sociální práci, komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu Umění pomáhat, tříletý koučovací výcvik a dvouletý supervizní výcvik u Institutu systemických studií. Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii. Především jsem mámou dvou dcer a patronkou jedné slečny z výchovného ústavu.

Mgr. Petr Fabián, PhD.

předseda správní rady

Mgr. Petr Fabián, PhD.

předseda správní rady

Vystudoval jsem systematickou filozofii (Ignatianum Kraków), Křesťanskou výchovu na UP Olomouc a Speciální pedagogiku ukončenou doktorátem ze sociální práce. Absolvoval jsem Komplexní psychoterapeutický výcvik Logoterapie a existencionální analýza a výcviky Terapie zaměřená na řešení a Supervize zaměřená na řešení. Vyučuji krizovou intervenci a sociální práci s rodinou na Slezské univerzitě v Opavě. Ve své praxi nabízím individuální a rodinnou terapii a věnuji se dětem a mládeži zneužívající návykové látky, vedl jsem transformaci kojeneckého ústavu na krizové centrum pro rodinu a dítě.

Mgr. Petra Večerková

členka správní rady, zakladatelka Sluchátka

Mgr. Petra Večerková

členka správní rady, zakladatelka Sluchátka

Spoluzakládala jsem několik neziskových organizací, které pomáhají zaplnit místa v systému péče o potřebné. Věnuji se supervizím,  lektorování, rodinné i individuální terapii a terapeutické práci s dětmi. Vystudovala jsem speciální pedagogiku na MU v Brně a Zdravotně sociální fakultu v ČB. Absolvovala jsem výcviky v Systemické rodinné terapii (ISRT Brno), Systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu Modelu růstu V. Satirové (IVS ČR), Neuroscience and Satir in the Sand Tray, Dydické vývojové psychoterapii (DDP) a zahajuji výcvik v Terapii hrou. Jsem akreditovaným terapeutem SOFT a AVANTA.

Mgr. Ing. Pavlína Strnadová

členka správní rady, odborná vedoucí linky, zakladatelka Sluchátka

Mgr. Ing. Pavlína Strnadová

členka správní rady, odborná vedoucí linky, zakladatelka Sluchátka

Absolvovala jsem Komplexní psychoterapeutický výcvik ve strategické a systemické komunikační a kooperační psychoterapii a hypnoterapii a výcviky Systemická supervize a koučování pro pomáhající profese a Rodinné konstelace a pohyby duše. Vystudovala jsem magisterské studium Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK a Pražskou psychoterapeutickou fakultu PVŠPS. Od roku 2014 provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které nabízím jak individuální, tak párovou a rodinnou terapii.

Marie Malinová

zakladatelka Sluchátka, provozní vedoucí linky

Marie Malinová

zakladatelka Sluchátka, provozní vedoucí linky

Jsem absolventkou Psychoterapeutického výcviku v biodynamické body-psychoterapii akreditovaného u EABP. Studovala jsem humanitní vědy na FHS UK, pracovala v reklamním odvětví a dlouho vedla oddělení filmové výroby v postprodukčním studiu.

Ing. Milan Balun

zakladatel Sluchátka

Ing. Milan Balun

zakladatel Sluchátka

Absolvoval jsem výcvik v hlubinně – dynamické psychoterapii se specifickým zaměření na oblast psychotraumatu na Rafael Institutu. Jsem absolventem kurzu a držitelem osvědčení v oblasti relaxační hypnózy od Institutu hypnózy & hypnoterapie. ​Na VŠ jsem složil ​státní zkoušku z psychologie a sociologie řízení firmy​. Jsem frekventantem výcviku EMDR ​(metody zvládání traumatu a nepříjemných vzpomínek pomocí bilaterální stimulace mozku – EMDR​) a​ krizov​é ​intervenc​e​.​ ​Pracuji v oblasti rozvoje a ve své soukromé praxi se věnuji individuálním konzultacím.

Mgr. Jan Pechar

zakladatel Sluchátka

Mgr. Jan Pechar

zakladatel Sluchátka

Vystudoval jsem Katolickou teologickou fakultu UK  a absolvoval tříletý psychoterapeutický výcvik v daseinsanalytické psychoterapii pod vedením Ing. Jindřicha Holého, CSc.. Jsem členem Obce Daseinsanalytické, která je organizačním členem České asociace pro psychoterapii.

Tereza Škárková

PR, marketing

Tereza Škárková

PR, marketing

Dokončila jsem třetí ročník psychologie na UP v Olomouci. Absolvovala jsem stáže mimo jiné i v Psychiatrické nemocnici Bohnice a na Psychosomatické klinice. Zároveň rozjíždím projekt Sociopoly, edukativní deskovou hru o sociálním vyloučení.

Ing. Gabriela Maňáková

fundraising

Ing. Gabriela Maňáková

fundraising

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze v oboru Podniková ekonomika a management. Během studia jsem měla možnost se mmj. věnovat tématu neziskových organizací a specifikům jejich financování. Své zkušenosti ze studia spolu s několikaletou praxí v bankovním sektoru nyní využívám ve Sluchátku, kde mám na starosti fundraising.

Ing. Bc. Hana Janušková

asistentka ředitelky

Ing. Bc. Hana Janušková

asistentka ředitelky

Většinu pracovního života jsem strávila ve finančním sektoru, kde jsem se ale vždy nad rámec své práce věnovala CSR aktivitám. Přes 8 let jsem měla „adoptovanou“ babičku z domova pro seniory, působila jsem jako dobrovolník v UNICEF a Arcidiecézní charitě. Po narození syna s PAS jsem si doplnila další vzdělání a pracovala s dětmi v Centru Terapie Autismu. Nyní už si nedokážu představit pracovat jinde, než v zaměstnání s přidanou hodnotou, kterou Sluchátko nabízí.

TLS Organizační struktura

TLS Organizační struktura

Tým našich psychoterapeutů najdete ZDE.

Spolupracujeme

Jsme organizačním členem ČAP – Profesní organizace psychoterapeutů v České republice.

www.czap.cz

Elpida

elpida.cz

Nadace rozvoje občanské společnosti

https://www.nros.cz/

Asociace péče o seniory

apeos.cz

ČAPLD – Česká asociace pracovníků linek důvěry.

www.capld.cz

ADRA – Pomáhá lidem v nouzi, v Česku i v zahraničí.

www.adra.cz

Pečuj doma – Bezplatná platforma pro pečující.

www.pecujdoma.cz

Letokruh – podpora a rozvoj dobrovolnictví seniorů.

www.letokruh.eu

Provází  jednotlivce i rodiny krizí či náročnou životní situací   –  domácím násilím.

https://spirala-ul.cz/

SOS Linka Blansko pro postižené tornádem na Hodonínsku tel.: 516 410 668, 737 234 078

S Energií lékařům nabízíme společně možnost distanční terapie pro všechny zdravotníky.

www.energiilekarum.cz