Terapeutická linka

Sluchátko

Cesta k psychoterapii a ke spokojenějšímu životu

Volejte anonymně a ZDARMA* 212 812 540 v provozní době
nebo napište a my se Vám ozveme.

Více informací

*Platíte pouze cenu hovoru vašemu operátorovi podle jeho aktuálního ceníku. Pokud by vás zavolání stálo draho, nechte nám vzkaz a my se vám ozveme zpátky, aby byla pro vás naše služba dostupná.

Komu je linka určena

Linka je určena všem, které něco trápí na duši. Naším cílem je pomoci vám s tím, co vás trápí, poskytnout vám informace, jak může být psychoterapie užitečná a pomoci zlepšit kvalitu vašeho života.

Mladí dospělí

úzkosti, rozchod, stres spojený se školou, samota

Střední věk

deprese, vztah s partnerem, stres, děti, ztráta zaměstnání

Senioři

samota a osamělost, vztahy v rodině, ztráta, umírání nebo smrt

Pamatujte ale, že i kdybyste si chtěli jen popovídat, či by váš problém nebyl na seznamu, můžete zavolat. Už jen si připustit, že nás něco trápí, je první krok na cestě k lepšímu životu. Terapie vám může na této cestě nabídnout pomocnou ruku. Pokud si s nápadem chození na terapii už nějakou dobu pohráváte a nevíte, jak najít toho správného terapeuta, nebo žádný ve vašem okolí není, u nás si můžete vyzkoušet, jak terapie probíhá. A kontakty na spolehlivé terapeuty vám pomůžeme najít.

Všem, kdo mají na druhém konci „drátu“ duševní trápení, jsme připraveni být nablízku.

Jak to funguje

Zavolejte v provozní době a budete automaticky spojeni s vyškoleným psychoterapeutem. Ten s vámi anonymně povede terapeutický nebo poradenský hovor – až 50 minut. Platit budete jen poplatky svému operátorovi, psychoterapeutická služba je zdarma.

Úplně jednoduše. Podívejte se na naši provozní dobu a během ní vytočte číslo 212 812 540 nebo nám napište. Platíte pouze běžné poplatky svému operátorovi, psychoterapeutická služba je zcela zdarma. Telefon vám automaticky zvedne jeden z našich vyškolených psychoterapeutů, který se vám bude věnovat až 50 minut. Zavolat potom můžete ještě dvakrát a to již svému psychoterapeutovi. Termín si spolu domluvíte na konci prvního telefonátu.

Chci vědět víc

Vaši identitu neznáme a nemůžeme ji tedy ani sdělit nikomu dalšímu. Celou dobu zůstáváte v anonymitě a o sobě nám říkáte jen to, co chcete. Evidujeme pouze vaše telefonní číslo a krátkou neadresnou informaci o tématu rozhovoru. Tu nám poskytne psychoterapeut, který s vámi hovor vedl a který vás ve svých soukromých poznámkách k hovoru vede taktéž pouze pod vaším telefonním číslem.

V případě, že se všichni terapeuti budou věnovat klientům, kteří se dovolali před vámi, můžete zkusit zavolat později. Naši terapeuti také uvidí zmeškaný hovor a zkusí vás při nejbližší volné chvíli kontaktovat. Případně vyplňte kontaktní formulář a my vám zavoláme zpět. Předem si přes SMS ověříme, že se vám termín zpětného volání hodí. Nemusíte se bát, že bychom vás vyrušili v práci či v jiný nevhodný okamžik. V průběhu vašeho třetího hovoru s psychoterapeutem proberete vaši další cestu. V případě, že budete mít zájem v terapii pokračovat, bude vám doporučen pro vás dostupný odborník.

Proč zkusit psychoterapii

“Čas na psychoterapii je, když se už delší dobu probouzíte
s pocitem marnosti, nespokojenosti. Čas na psychoterapii je, když přemýšlíte, proč vám váš vztah opět nevyšel.

Když máte vztek, smutek, prázdnotu, strach, nespokojenost – různé stavy, které vás obtěžují a pro které nemáte vysvětlení.

Když vám doktor řekne: ,Heleďte, už jsme udělali všechna vyšetření a z našeho medicínského pohledu jste úplně
v pořádku‘, ale vás stále něco bolí, břicho, hlava, záda, srdce.

Čas na psychoterapii je, když máte jakékoliv trápení
a už jste zkusili běhat, povídat si o tom s přáteli, nechat
to chvíli plavat a ono to stále nepřechází,“ říká klinický psycholog, psychoterapeut a předseda České asociace
pro psychoterapii Jiří Drahota.

Co mi terapie může dát

Co mi terapie může dát

  • Může pomoci překonat náročné životní období – partnerské neshody, rozvod či rozchod s partnerem, nemoc vaši či vašich blízkých, traumata a nebo úmrtí.
  • Pomůže vyrovnat se s tím, co již změnit nemůžete.
  • Pomůže vám poznat své emoce a chování a možná je i změnit, pokud již dnes nejsou užitečné, napravit vztahy v rodině, abyste zase našli společnou řeč.

Naučíte se

  • O svoji duši pečovat tak, aby vás v budoucnu třeba v některých situacích už nebolela.
  • Při ní jinému přístupu k sobě, a mnohdy také soucitu se sebou samým.

Psychoterapie je cesta

  • K osobní svobodě a zodpovědnosti za sebe a svá rozhodnutí.
  • Najděte s námi tu svou a žijte spokojený a naplněný život.

Máme pro vás 3 hovory ZDARMA*

Zavolejte nám nebo vyplňte náš formulář.

Pokud se nacházíte v krizové situaci a cítíte, že to vlastními silami nezvládnete, neváhejte a zavolejte na anonymní krizovou linku důvěry.

Naši terapeuti

Mgr. Lucie Brandtlová

Vystudovala Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (FHS UK), absolvovala Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu (Rafael Institut). Věnuje se tématům vztah k tělu, komunikační a vztahové problémy a konflikty, osobní rozvoj a sebepoznávání, stres a nespokojenost, nízké sebevědomí a dalším. Vedla projekt Mentoring Chcipomoci.info, pracovala jako sociální pracovnice v Centru Paraple a spolupracovala na projektech s Centrem Anabell, z.s. Má vlastní poradenskou praxi. Je členkou ČAP. Její terapeutický přístup je LGBTQ+ friendly.

Mgr. Soňa Pavlíčková

Vystudovala jsem obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a psychoterapii na PVŠPS. Jsem frekventantkou Daseinsanalytického výcviku. K psychoterapii mě přivedla potřeba lépe porozumět vlivu emocí na naše chování a umět s nimi pracovat. Ve své soukromé praxi propojuji péči o duši s péčí o tělo. Poskytuji psychoterapeutickou podporu, koučink a poradenství v oblasti osobního rozvoje, mezilidských vztahů, složitých životních situací, v oblasti výživy. Mou specializací je terapie a koučink probíhající při chůzi v přírodě.

Mgr. Libuše Pecková Svitáková

Vystudovala jsem sociální práci a pedagogiku na UP v Olomouci. Absolvovala jsem systematický výcvik v rodinné terapii dle přístupu transformační systemické terapie V. Satirové – MOVISA VI a Kids‘ Skills (výcvik v přístupu zaměřeném na řešení). Ve své více než dvacetileté práci s dospělými i dětmi se specializuji na problémy ve vztazích, práci nebo studiu, obtížné životní situace, úzkosti, obavy, stres, dopady závažných onemocnění, partnerské a rodinné problémy, pomoc učitelům a zdravotníkům. Jsem členka ČAP, SOFT a členka Společnosti transformační systemické terapie V. Satirové v ČR.

RSDr. Jan Vavřička

Ve své terapeutické i poradenské praxi se zaměřuji na řešení vztahových problémů a poskytování psychoterapeutické podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, poruchami autistického spektra či chování, klientů, rodin a pracovníků hospicu a v Poradně pro ženy a dívky. Jsem absolventem Komplexního výcvikového programu Strategická a systemická kooperativní a komunikační psychoterapie a hypnoterapie od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům, kurzů  Základy aplikované behaviorální analýzy, Praktická aplikace nových terapeutických metod a pomůcek ve výuce žáků s tělesným postižením, Dramaterapie a Základních relaxačních technik. Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii.

Ing. Olga Šestáková

Absolvovala Daseinsnalytický psychoterapeutický výcvik na PVŠPS pod vedením Zuzany Pinďákové. Nadále se vzdělává v oboru na Pražské psychoterapeutické fakultě PPF.

Ing. Michala Kubalová

Jsem empatická a umím naslouchat. Ráda pracuji intuitivně. Svoji pozornost nezaměřuji na problém, ale na jeho řešení a klientovy zdroje. Absolvovala jsem Fakultu potravinářské a biochemické technologie na VŠCHT v Praze, studovala jsem ajurvédu v indické Dharamsale a nyní jsem ve výcviku systemické psychoterapie (Narratio institut). Dále se vzdělávám v oblasti práce s traumatem, krizové intervence a párové terapie. Mám soukromou praxi v Olomouci a psychoterapii se věnuji od roku 2020.

Mgr. Martina Blažková

Vystudovala psychologii na UP Olomouc a je  kandidátní členka ČAP a frekventantka posledního ročníku výcviku Hermés Solutions Training u Františka Matušky.

Mgr. Klára Sukaná

Vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně a absolvovala psychoterapeutický výcvik v terapii zaměřené na řešení (Dalet, Olomouc). Působila jako školní psycholožkana základní škole, momentálně se věnuje především svému vlastnímu dítěti. Má vlastní psychoterapeutickou praxi, vede podpůrnou
skupinu pro mladé lidi po onkologické léčbě a spolupracuje s organizací pro matky léčící se s nádorovým onemocněním.

Mgr. Elena Strupková

Vystudovala DAMU a absolvovala výcvik v Logoterapii a existenciální analýze SLEA.

Mgr. Kateřina Hamplová

Dlouhodobě se zajímá o téma psychosomatiky, syndromu vyhoření nebo téma tzv. patchwork („sešívané“) rodiny. Ráda ve své práci používá aktivní imaginaci, ať už pro relaxaci klienta nebo jako způsob k odhalení skrytých příčin problémů. Působí v Olomouci v soukromé praxi a v rodinném centru.

Mgr. Lucie Valentová

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor hudební
výchova a sbormistrovství  a obor Rehabilitační-
psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na
Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích. Dokončuji
výcvik, který je zaměřen na prevenci a psychoterapii traumatu.

Mgr. Lucie Venclíková

Vystudovala magisterský obor adiktologie na 1. lékařské fakultě UK. V současné době dokončuje psychoterapeutický výcvik se zaměřením na trauma a mezigenerační přenos. Před mateřskou dovolenou byla lektorkou všeobecné primární i selektivní prevence na základních        a středních školách v několika preventivních organizacích. Pracovala v adiktologické ambulanci pro děti a dospívající, na krizovém chatu pro děti zažívající domácí násilí a také jako protidrogový koordinátor.  V rámci psychologie se zajímá o depresivní, úzkostné a panické stavy, strach z nemocí, fenomén vysoké citlivosti, problematiku domácího násilí a závislostní chování.

Mgr. Anna Dvořáčková

Absolvovala PVŠPS obor Psychologie a výcvik v daseinsanalytickém směru tamtéž.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.

Vystudovala jsem pedagogiku, sociální práci, speciální pedagogiku a speciální andragogiku na PdF UP v Olomouci a PdF MU v Brně. Jsem systemický psychoterapeut (5 letý výcvik GI institut), dále se ještě vzdělávám v integrativní rodinné psychoterapii. Mám 17 let praxe práce s dětmi s poruchou chování a jejich rodinami. V terapeutické i poradenské praxi se specializuji na děti s poruchou chování nebo problematickým dospíváním (vč. ADHD a Aspergerova syndromu) a klienty s duševním onemocněním (úzkosti, deprese a další) a seniory. Na Sluchátku pracuji jako dobrovolník.

Mgr. Petra Večerková

Věnuji se supervizím, lektorování, rodinné i individuální terapii a terapeutické práci s dětmi. Vystudovala jsem speciální pedagogiku na MU v Brně a Zdravotně sociální fakultu v ČB. Absolvovala jsem výcviky v Systemické rodinné terapii (ISRT Brno), Systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu Modelu růstu V. Satirové (IVS ČR), Neuroscience and Satir in the Sand Tray, Dydické vývojové psychoterapii (DDP) a zahajuji výcvik v Terapii hrou. Jsem akreditovaným terapeutem SOFT a AVANTA.

Mgr. Ing. Pavlína Strnadová

Absolvovala jsem Komplexní psychoterapeutický výcvik ve strategické a systemické komunikační a kooperační psychoterapii a hypnoterapii a výcviky Systemická supervize a koučování pro pomáhající profese a Rodinné konstelace a pohyby duše. Dokončuji magisterské studium Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK, studovala jsem Pražskou psychoterapeutickou fakultu PVŠPS. Od roku 2014 provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které nabízím jak individuální, tak párovou a rodinnou terapii.

Mgr. Petr Fabián, PhD.

Vystudoval jsem systematickou filozofii (Ignatianum Kraków), Křesťanskou výchovu na UP Olomouc a Speciální pedagogiku. Absolvoval jsem Komplexní psychoterapeutický výcvik Logoterapie a existenciální analýza a výcviky Terapie zaměřená na řešení a Supervize zaměřená na řešení. Ve své praxi nabízím individuální a rodinnou terapii a věnuji se dětem a mládeži zneužívající návykové látky.

Mgr. Klára Servetas

Vystudovala psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studíí a absolvovala sebezkušenostní část psychoterapeutického výcviku v psychodynamickém směru, ve kterém se dále vzdělává. Účastnila se psychoterapeutické praxe na Psychosomatické klinice v KBT směru a na Psychosomatické klinice Eset v daseinsanalytickém směru. Blízká je jí také logoterapie a existenciální analýza.

Mgr. Eva Cudlínová

Vystudovala Husitskou teologickou fakultu a absolvovala výcviky SUR, Výcvik v internetovém poradenství Modrá linka, TKI Remedium Praha, Výcvikový kurz Linky bezpečí.

Mgr. Iva Rainerová

Vystudovala Andragogiku na FF UK a absolvovala výcvik MOVISA, Společnost transformační systemické terapie Virginie Satirové.

Ing. Milan Balun

Absolvoval jsem výcvik v hlubinně – dynamické psychoterapii se specifickým zaměření na oblast psychotraumatu na Rafael Institutu. Jsem absolventem kurzu a držitelem osvědčení v oblasti relaxační hypnózy od Institutu hypnózy & hypnoterapie. ​Jsem frekventantem výcviku EMDR ​(metody zvládání traumatu a nepříjemných vzpomínek pomocí bilaterální stimulace mozku – EMDR​) a​ krizov​é ​intervenc​e​.​ ​Ve své soukromé praxi se věnuji individuálním práci s klienty.

Mgr. Lucie Bradová

Vystudovala jsem psychologii na PVŠPS. Absolvovala jsem muzikoterapeutický výcvik a dokončuji psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze. Působila jsem jako psycholog ve školství a zdravotnictví. Pracuji s dětmi, které trápí různé úzkosti, mají poruchy řeči, pozornosti nebo PAS. Dospělí a dospívající se na mě obrací většinou kvůli úzkostné symptomatice a vztahovým obtížím.

Mgr. Iveta Tesařová, DIS

Vystudovala jsem sociální práci na Caritas VOŠs v Olomouci, poté na FSS v Brně a sociologii taktéž na FSS v Brně. V současné době dokončuji Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřený na řešení v Daletu. Od roku 2012 jsem pracovala v sociálních službách, nejprve se seniory, posléze s lidmi bez domova. V současné době jsme na rodičovské „dovolené“.

Mgr. Jaroslava Máliková

Vystudovala FTVS UK obor učitelství a FHS UK. Absolvovala mimo jiné výcviky v Integrativní rodinné terapii, Systemické supervizi a koučování, Eriksonovské hypnoterapii a Systemická psychoterapii.

Příběhy ze Sluchátka

Upozornění: všechny identifikační údaje jsou změněny,
aby byla zachována anonymita klientů linky.

Mladí dospělí

Na Sluchátko volala studentka medicíny, která pracuje v domově pro seniory, kde hodně umírají lidé a ona to nezvládá. Smrt je všude okolo ní a ona neví, jak ji má přijímat, jak se s ní vyrovnat. Díky spolupráci s terapeutem na lince klientka došla k náhledu, že když na umírající nebude (stále) myslet, není to od ní sobecké. Terapeutem byla podpořena v tom, že je potřeba, aby se o sebe maximálně starala, aby chodila ven během dne, když to nejde večer, protože, jak sama řekla – chození jí pomáhá.

Na Sluchátko volala mladá slečna (25 let), aktuálně po diagnóze COVID, necítí se stále úplně ve své kůži, pracuje jako lékárnice. Sama ví, že si nakládá na sebe hodně a je na sebe přísná, v současné době kvůli dozvukům nemoci se nedokáže dostat zpět do „výkonnostního módu“. Necítí podporu rodiny ani přítele, kteří se ji snaží vyhecovat, aby byla aktivnější. Aby se nepoddávala a nebyla líná. Z toho je klientka mnohem více zničená. Terapeut klientku podpořil v tom, aby si toho nenakládala tolik, ale více poslouchala své tělo. Klientka se chce chovat laskavěji sama k sobě a každý den zkusí najít alespoň jeden moment, kdy se k sobě bude chovat laskavěji (navrhla, že si k jídlu objedná nějakou sladkost).

Střední věk

Paní Jana ztratila kvůli opatřením vlády práci uklízečky v kině. Ráda si povídá s lidmi, jiné koníčky nemá, ale nevydrží nic nedělat. Jsou s přítelem na chatě, on se snaží, ale nedokáže jí pomoct. Moc jí pomohlo mít možnost si promluvit s někým, kdo jí rozumí a chápe. Společně s terapeutem přišli na to, jakým aktivitám se může věnovat i na chatě a jak si naplánovat jednotlivé dny.

Senioři

Na linku volala paní Kamila po opakovaných mrtvicích, popisovala velmi složitou rodinnou situaci, říkala, že nikoho nemá, mluvila pořád plačtivě. Pohádala se nyní s kamarádkou, a ta jí nezvedá telefon. Má úzkosti, obavy, velké zdravotní problémy, špatnou citlivost v rukou, po poslední mrtvici je skoro nevidomá a nemůže psát. S terapeutkou mapovaly, proč přichází o všechny. Zjistily, že paní Kamila velmi těžko nastavuje hranice, neřekne druhým, co jí vadí, i když je to za hranou. Nyní by jí pomohlo, kdyby se mohla vzdělávat, číst si, ale nejde to. Terapeutka jí nabídla zjistit skautskou pomoc, která by jí mohla pomoci s nainstalováním hlasového vyhledávání na PC nebo mobilu. Klientka hodně pookřála, když zjistila, že by se našla možnost. Velmi jí pomohlo, že si mohla o svých problémech promluvit, sdílet své trápení.

Na Terapeutickou linku Sluchátko volá pan Jarda, 69 let v situaci, kdy mu není dobře. Cítí úzkost, obavy, nemůže spát, nemůže vycházet ven, stěžuje si, že „sedí doma, kouří, přibírá na váze a pomalu se stahuje do ústraní od všech ostatních“. Žije s manželkou, která ještě příležitostně docházela do práce. Teď je taky doma, ale prakticky spolu nekomunikují. Dříve maloval, staral se o děti, sportoval, nyní nemůže nic. “Je to děs,” říká.
Terapeutka se jej ptá, jak by to doma vypadalo, kdyby to bylo aspoň o trochu lepší.
“Chtěl bych si s někým povídat, tak jako s vámi.”
“Říkal jste, že jste se staral o děti, těm zavolat můžete?”
“Nechci je otravovat, mají toho moc.”
V rámci hovoru nacházíme s panem Jardou zdroje (to o co se může u sebe opřít, to co mu pomáhá, aby mu bylo líp) a domlouváme si další konzultaci. Mezitím zkusí jednou zavolat dceři.

Kontaktujte nás


* Povinné údaje


Provozní doba

Pondělí

9:00 - 20:00

English 12:00 - 16:00

Úterý

9:00 - 20:00

English 16:00 - 18:00

Středa

9:00 - 20:00

English 13:00 - 20:00

Čvrtek

9:00 - 20:00

English 12:00 - 14:00

Pátek

9:00 - 18:00

English 12:00 - 15:00

Naším cílem je váš úsměv

Jsme rádi, že jsme mohli být po vašem boku na cestě ke spokojenému životu. Děkujeme za důvěru.