Terapeutická linka

Sluchátko

Cesta k psychoterapii a ke spokojenějšímu životu

Volejte anonymně a bez úhrady* 212 812 540 v provozní době
nebo napište a my se Vám ozveme.

Více informací

*Platíte pouze cenu hovoru vašemu operátorovi podle jeho aktuálního ceníku. Pokud by vás zavolání stálo draho, nechte nám vzkaz a my se vám ozveme zpátky, aby byla pro vás naše služba dostupná.

Komu je linka určena

Linka je určena všem, které něco trápí na duši. Naším cílem je pomoci vám s tím, co vás trápí, poskytnout vám informace, jak může být psychoterapie užitečná a pomoci zlepšit kvalitu vašeho života.

Mladí dospělí

úzkosti, rozchod, stres spojený se školou, samota

Střední věk

deprese, vztah s partnerem, stres, děti, ztráta zaměstnání

Senioři

samota a osamělost, vztahy v rodině, ztráta, umírání nebo smrt

Pamatujte ale, že i kdybyste si chtěli jen popovídat, či by váš problém nebyl na seznamu, můžete zavolat. Už jen si připustit, že nás něco trápí, je první krok na cestě k lepšímu životu. Terapie vám může na této cestě nabídnout pomocnou ruku. Pokud si s nápadem chození na terapii už nějakou dobu pohráváte a nevíte, jak najít toho správného terapeuta, nebo žádný ve vašem okolí není, u nás si můžete vyzkoušet, jak terapie probíhá. A kontakty na spolehlivé terapeuty vám pomůžeme najít.

Všem, kdo mají na druhém konci „drátu“ duševní trápení, jsme připraveni být nablízku.

Jak to funguje

Zavolejte v provozní době a budete automaticky spojeni s vyškoleným psychoterapeutem. Ten s vámi anonymně povede terapeutický nebo poradenský hovor – až 50 minut. Platit budete jen poplatky svému operátorovi, psychoterapeutická služba je bez úhrady.

Úplně jednoduše. Podívejte se na naši provozní dobu a během ní vytočte číslo 212 812 540 nebo nám napište. Platíte pouze běžné poplatky svému operátorovi, psychoterapeutická služba je bez úhrady. Telefon vám automaticky zvedne jeden z našich vyškolených psychoterapeutů, který se vám bude věnovat až 50 minut. Zavolat potom můžete ještě dvakrát a to již svému psychoterapeutovi. Termín si spolu domluvíte na konci prvního telefonátu.

Chci vědět víc

Vaši identitu neznáme a nemůžeme ji tedy ani sdělit nikomu dalšímu. Celou dobu zůstáváte v anonymitě a o sobě nám říkáte jen to, co chcete. Evidujeme pouze vaše telefonní číslo a krátkou neadresnou informaci o tématu rozhovoru. Tu nám poskytne psychoterapeut, který s vámi hovor vedl a který vás ve svých soukromých poznámkách k hovoru vede taktéž pouze pod vaším telefonním číslem.

V případě, že se všichni terapeuti budou věnovat klientům, kteří se dovolali před vámi, můžete zkusit zavolat později. Naši terapeuti také uvidí zmeškaný hovor a zkusí vás při nejbližší volné chvíli kontaktovat. Případně vyplňte kontaktní formulář a my vám zavoláme zpět. Předem si přes SMS ověříme, že se vám termín zpětného volání hodí. Nemusíte se bát, že bychom vás vyrušili v práci či v jiný nevhodný okamžik. V průběhu vašeho třetího hovoru s psychoterapeutem proberete vaši další cestu. V případě, že budete mít zájem v terapii pokračovat, bude vám doporučen pro vás dostupný odborník.

Proč zkusit psychoterapii

“Čas na psychoterapii je, když se už delší dobu probouzíte
s pocitem marnosti, nespokojenosti. Čas na psychoterapii je, když přemýšlíte, proč vám váš vztah opět nevyšel.

Když máte vztek, smutek, prázdnotu, strach, nespokojenost – různé stavy, které vás obtěžují a pro které nemáte vysvětlení.

Když vám doktor řekne: ,Heleďte, už jsme udělali všechna vyšetření a z našeho medicínského pohledu jste úplně
v pořádku‘, ale vás stále něco bolí, břicho, hlava, záda, srdce.

Čas na psychoterapii je, když máte jakékoliv trápení
a už jste zkusili běhat, povídat si o tom s přáteli, nechat
to chvíli plavat a ono to stále nepřechází,“ říká klinický psycholog, psychoterapeut a předseda České asociace
pro psychoterapii Jiří Drahota.

Co mi terapie může dát

Co mi terapie může dát

  • Může pomoci překonat náročné životní období – partnerské neshody, rozvod či rozchod s partnerem, nemoc vaši či vašich blízkých, traumata a nebo úmrtí.
  • Pomůže vyrovnat se s tím, co již změnit nemůžete.
  • Pomůže vám poznat své emoce a chování a možná je i změnit, pokud již dnes nejsou užitečné, napravit vztahy v rodině, abyste zase našli společnou řeč.

Naučíte se

  • O svoji duši pečovat tak, aby vás v budoucnu třeba v některých situacích už nebolela.
  • Při ní jinému přístupu k sobě, a mnohdy také soucitu se sebou samým.

Psychoterapie je cesta

  • K osobní svobodě a zodpovědnosti za sebe a svá rozhodnutí.
  • Najděte s námi tu svou a žijte spokojený a naplněný život.

Máme pro vás 3 hovory bez úhrady*

Zavolejte nám nebo vyplňte náš formulář.

Pokud se nacházíte v krizové situaci a cítíte, že to vlastními silami nezvládnete, neváhejte a zavolejte na anonymní krizovou linku důvěry.

Naši terapeuti

Mgr. Soňa Pavlíčková

Vystudovala jsem obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a psychoterapii na PVŠPS. Jsem frekventantkou Daseinsanalytického výcviku. K psychoterapii mě přivedla potřeba lépe porozumět vlivu emocí na naše chování a umět s nimi pracovat. Ve své soukromé praxi propojuji péči o duši s péčí o tělo. Poskytuji psychoterapeutickou podporu, koučink a poradenství v oblasti osobního rozvoje, mezilidských vztahů, složitých životních situací, v oblasti výživy. Mou specializací je terapie a koučink probíhající při chůzi v přírodě.

RSDr. Jan Vavřička

Ve své terapeutické i poradenské praxi se zaměřuji na řešení vztahových problémů a poskytování psychoterapeutické podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, poruchami autistického spektra či chování, klientů, rodin a pracovníků hospicu a v Poradně pro ženy a dívky. Jsem absolventem Komplexního výcvikového programu Strategická a systemická kooperativní a komunikační psychoterapie a hypnoterapie od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům, kurzů  Základy aplikované behaviorální analýzy, Praktická aplikace nových terapeutických metod a pomůcek ve výuce žáků s tělesným postižením, Dramaterapie a Základních relaxačních technik. Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii.

Ing. Olga Šestáková

Absolvovala Daseinsnalytický psychoterapeutický výcvik na PVŠPS pod vedením Zuzany Pinďákové. Nadále se vzdělává v oboru na Pražské psychoterapeutické fakultě PPF.

Ing. Michala Kubalová

Jsem empatická a umím naslouchat. Ráda pracuji intuitivně. Svoji pozornost nezaměřuji na problém, ale na jeho řešení a klientovy zdroje. Absolvovala jsem Fakultu potravinářské a biochemické technologie na VŠCHT v Praze, studovala jsem ajurvédu v indické Dharamsale a nyní jsem ve výcviku systemické psychoterapie (Narratio institut). Dále se vzdělávám v oblasti práce s traumatem, krizové intervence a párové terapie. Mám soukromou praxi v Olomouci a psychoterapii se věnuji od roku 2020.

Mgr. Libuše Pecková Svitáková

Vystudovala jsem sociální práci a pedagogiku na UP v Olomouci. Absolvovala jsem systematický výcvik v rodinné terapii dle přístupu transformační systemické terapie V. Satirové – MOVISA VI a Kids‘ Skills (výcvik v přístupu zaměřeném na řešení). Ve své více než dvacetileté práci s dospělými i dětmi se specializuji na problémy ve vztazích, práci nebo studiu, obtížné životní situace, úzkosti, obavy, stres, dopady závažných onemocnění, partnerské a rodinné problémy, pomoc učitelům a zdravotníkům. Jsem členka ČAP, SOFT a členka Společnosti transformační systemické terapie V. Satirové v ČR.

Mgr. Martina Blažková

Vystudovala psychologii na UP Olomouc a je  kandidátní členka ČAP a frekventantka posledního ročníku výcviku Hermés Solutions Training u Františka Matušky.

Mgr. Lenka Jehličková

Ve své praxi nejčastěji pracuji se seniory, s osobami pečujícími a jako poradce pro pozůstalé, kde jsou mými klienty lidé po ztrátě blízké osoby. Mám zkušenosti s prací s lidmi s ADHD, ať už mladistvými či dospělými. Jsem absolventkou magisterského studia sociální práce, třísemestrálního výcviku v rogersovské terapii, nyní v posledním ročníku pětiletého daseinsanalytického výcviku a druhém ročníku hagioterapie. Absolvuji pravidelné supervize, jsem kandidátní členkou ČAP.

Mgr. Klára Sukaná

Vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně a absolvovala psychoterapeutický výcvik v terapii zaměřené na řešení (Dalet, Olomouc). Působila jako školní psycholožkana základní škole, momentálně se věnuje především svému vlastnímu dítěti. Má vlastní psychoterapeutickou praxi, vede podpůrnou
skupinu pro mladé lidi po onkologické léčbě a spolupracuje s organizací pro matky léčící se s nádorovým onemocněním.

Mgr. Elena Strupková

Vystudovala DAMU a absolvovala výcvik v Logoterapii a existenciální analýze SLEA.

Mgr. Kateřina Hamplová

Dlouhodobě se zajímá o téma psychosomatiky, syndromu vyhoření nebo téma tzv. patchwork („sešívané“) rodiny. Ráda ve své práci používá aktivní imaginaci, ať už pro relaxaci klienta nebo jako způsob k odhalení skrytých příčin problémů. Působí v Olomouci v soukromé praxi a v rodinném centru.

Mgr. Lucie Valentová

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor hudební
výchova a sbormistrovství  a obor Rehabilitační-
psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na
Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích. Dokončuji
výcvik, který je zaměřen na prevenci a psychoterapii traumatu.

Mgr. Eva Procházková

Vystudovala jsem pedagogiku, sociální práci a personální management. Absolvovala jsem komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení, Výcvik v krizové a telefonické krizové intervenci, vzdělávací program v Terapeutickém rodičovství, v Rodinné mediaci a celou řadu dalších vzdělávacích programů. Téměř dvacet let se pohybuji v sociálních službách zaměřených na podporu lidí ohrožených násilím, v posledních letech zejména na ochranu a pomoc těm nejohroženějším, tj. dětem. Působila jsem také jaké krizový intervent na Lince důvěry.

Mgr.Bc. Miroslava Grosserová

Jsem psychoterapeutka, lektorka kurzů zdravého životního stylu a krizová interventka. Vzdělání jsem získala na Univerzitě v Hradci Králové v oboru sociální a speciální pedagogika, jsem frekventantkou pětiletého systemického výcviku v gestalt terapii. Vzdělání průběžně doplňuji kurzy jako je např. krizové intervence, výcvik mediace, motivační rozhovory apod. V terapeutické praxi využívám gestalt terapii, která dává možnost zkoumat kdo jsem tady a teď, v bezpečném, svobodném a nehodnotícím prostředí. Mám dlouholeté zkušenosti jako konzultantka linky důvěry, mj. v dětském krizovém centru. Ve své praxi jsem pomáhala klientům, kteří řešili násilí v blízkých vztazích. Kladli si otázky ohledně rodičovství, svých vztahů, řešili dlouhodobou nespokojenost v životě, neurčitý smutek, úzkosti, ale i tak závažné situace jako sebepoškozování dětí. Podporuji klienty v jejich seberozvoji, v otevírání nových cest v jejich životě. Soukromou terapeutickou praxi provozuji v Karlových Varech a v Praze.

Mgr. Michaela Frank

Vystudovala jsem středoevropská studia, sociální práci a učitelství a absolvovala řadu výcviků vč. mediačního a koučovacího. V současné době jsem frekventantkou komplexního psychoterapeutického a také supervizního výcviku v přístupu zaměřeném na řešení. Založila jsem organizaci nahoru – personální rozvoj, kde se věnujeme podpoře pomáhajících profesionálů a sociálních podniků a organizaci nahoru – s lehkým srdcem, kde je naším posláním podpora lidí s mentálním znevýhodněním v oblasti duševního zdraví a zdravých vztahů. Rozvíjím vlastní psychoterapeutickou praxi a ve volném čase se věnuji akademické a publikační činnosti. Mou životní filozofií je respekt k lidem a neutuchající důvěra v ně a jejich schopnost užitečných změn.

Bc. Aneta Prokešová

Vystudovala jsem sociální práci na Ostravské Univerzitě a jsem v současnosti frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Transformační systemické terapii podle V. Satirové.

Mgr. Petra Večerková

Věnuji se supervizím, lektorování, rodinné i individuální terapii a terapeutické práci s dětmi. Vystudovala jsem speciální pedagogiku na MU v Brně a Zdravotně sociální fakultu v ČB. Absolvovala jsem výcviky v Systemické rodinné terapii (ISRT Brno), Systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu Modelu růstu V. Satirové (IVS ČR), Neuroscience and Satir in the Sand Tray, Dydické vývojové psychoterapii (DDP) a zahajuji výcvik v Terapii hrou. Jsem akreditovaným terapeutem SOFT a AVANTA.

Mgr. Ing. Pavlína Strnadová

Absolvovala jsem Komplexní psychoterapeutický výcvik ve strategické a systemické komunikační a kooperační psychoterapii a hypnoterapii a výcviky Systemická supervize a koučování pro pomáhající profese a Rodinné konstelace a pohyby duše. Dokončuji magisterské studium Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK, studovala jsem Pražskou psychoterapeutickou fakultu PVŠPS. Od roku 2014 provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které nabízím jak individuální, tak párovou a rodinnou terapii.

Mgr. Petr Fabián, PhD.

Vystudoval jsem systematickou filozofii (Ignatianum Kraków), Křesťanskou výchovu na UP Olomouc a Speciální pedagogiku. Absolvoval jsem Komplexní psychoterapeutický výcvik Logoterapie a existenciální analýza a výcviky Terapie zaměřená na řešení a Supervize zaměřená na řešení. Ve své praxi nabízím individuální a rodinnou terapii a věnuji se dětem a mládeži zneužívající návykové látky.

Mgr. Lucie Bradová

Vystudovala jsem psychologii na PVŠPS. Absolvovala jsem muzikoterapeutický výcvik a dokončuji psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze. Působila jsem jako psycholog ve školství a zdravotnictví. Pracuji s dětmi, které trápí různé úzkosti, mají poruchy řeči, pozornosti nebo PAS. Dospělí a dospívající se na mě obrací většinou kvůli úzkostné symptomatice a vztahovým obtížím.

Příběhy ze Sluchátka

Upozornění: všechny identifikační údaje jsou změněny,
aby byla zachována anonymita klientů linky.

Mladí dospělí

Na Sluchátko volala studentka medicíny, která pracuje v domově pro seniory, kde hodně umírají lidé a ona to nezvládá. Smrt je všude okolo ní a ona neví, jak ji má přijímat, jak se s ní vyrovnat. Díky spolupráci s terapeutem na lince klientka došla k náhledu, že když na umírající nebude (stále) myslet, není to od ní sobecké. Terapeutem byla podpořena v tom, že je potřeba, aby se o sebe maximálně starala, aby chodila ven během dne, když to nejde večer, protože, jak sama řekla – chození jí pomáhá.

Na Sluchátko volala mladá slečna (25 let), aktuálně po diagnóze COVID, necítí se stále úplně ve své kůži, pracuje jako lékárnice. Sama ví, že si nakládá na sebe hodně a je na sebe přísná, v současné době kvůli dozvukům nemoci se nedokáže dostat zpět do „výkonnostního módu“. Necítí podporu rodiny ani přítele, kteří se ji snaží vyhecovat, aby byla aktivnější. Aby se nepoddávala a nebyla líná. Z toho je klientka mnohem více zničená. Terapeut klientku podpořil v tom, aby si toho nenakládala tolik, ale více poslouchala své tělo. Klientka se chce chovat laskavěji sama k sobě a každý den zkusí najít alespoň jeden moment, kdy se k sobě bude chovat laskavěji (navrhla, že si k jídlu objedná nějakou sladkost).

Střední věk

Paní Jana ztratila kvůli opatřením vlády práci uklízečky v kině. Ráda si povídá s lidmi, jiné koníčky nemá, ale nevydrží nic nedělat. Jsou s přítelem na chatě, on se snaží, ale nedokáže jí pomoct. Moc jí pomohlo mít možnost si promluvit s někým, kdo jí rozumí a chápe. Společně s terapeutem přišli na to, jakým aktivitám se může věnovat i na chatě a jak si naplánovat jednotlivé dny.

Senioři

Na linku volala paní Kamila po opakovaných mrtvicích, popisovala velmi složitou rodinnou situaci, říkala, že nikoho nemá, mluvila pořád plačtivě. Pohádala se nyní s kamarádkou, a ta jí nezvedá telefon. Má úzkosti, obavy, velké zdravotní problémy, špatnou citlivost v rukou, po poslední mrtvici je skoro nevidomá a nemůže psát. S terapeutkou mapovaly, proč přichází o všechny. Zjistily, že paní Kamila velmi těžko nastavuje hranice, neřekne druhým, co jí vadí, i když je to za hranou. Nyní by jí pomohlo, kdyby se mohla vzdělávat, číst si, ale nejde to. Terapeutka jí nabídla zjistit skautskou pomoc, která by jí mohla pomoci s nainstalováním hlasového vyhledávání na PC nebo mobilu. Klientka hodně pookřála, když zjistila, že by se našla možnost. Velmi jí pomohlo, že si mohla o svých problémech promluvit, sdílet své trápení.

Na Terapeutickou linku Sluchátko volá pan Jarda, 69 let v situaci, kdy mu není dobře. Cítí úzkost, obavy, nemůže spát, nemůže vycházet ven, stěžuje si, že „sedí doma, kouří, přibírá na váze a pomalu se stahuje do ústraní od všech ostatních“. Žije s manželkou, která ještě příležitostně docházela do práce. Teď je taky doma, ale prakticky spolu nekomunikují. Dříve maloval, staral se o děti, sportoval, nyní nemůže nic. “Je to děs,” říká.
Terapeutka se jej ptá, jak by to doma vypadalo, kdyby to bylo aspoň o trochu lepší.
“Chtěl bych si s někým povídat, tak jako s vámi.”
“Říkal jste, že jste se staral o děti, těm zavolat můžete?”
“Nechci je otravovat, mají toho moc.”
V rámci hovoru nacházíme s panem Jardou zdroje (to o co se může u sebe opřít, to co mu pomáhá, aby mu bylo líp) a domlouváme si další konzultaci. Mezitím zkusí jednou zavolat dceři.

Kontaktujte nás


* Povinné údaje


Provozní doba

Provozní doba od 17.6. do 15.9.

Pondělí

9:00 - 12:00

14:00 - 17:00

Úterý

9:00 - 12:00

14:00 - 17:00

Středa

9:00 - 12:00

14:00 - 17:00

Čvrtek

9:00 - 12:00

14:00 - 17:00

Naším cílem je váš úsměv

Jsme rádi, že jsme mohli být po vašem boku na cestě ke spokojenému životu. Děkujeme za důvěru.