Přidejte se k nám

Jsme tým psychoterapeutů z celé ČR. Opíráme se o vzájemnou podporu a sounáležitost. Nabízíme smysluplnou, rozmanitou a obohacující práci v rozsahu podle vašich časových možností.

K dispozici vám budou supervizoři, online setkávání, metodika práce na lince a podpora projektového týmu i kolegů.

Chceme částečně zůstat i dobrovolnickou platformou, ale pro zajištění stability provozu část našich terapeutů najímáme. Placení terapeuti pocházejí vždy z řad našich dobrovolníků.

Jsme členem České asociace pro psychoterapii a naši terapeuti splňují minimálně jeden z následujících bodů odbornosti:

  • Jsou členem ČAP nebo ČPtS ČLS JEP nebo SOFT
  • Splňují podmínky vstupu do ČAP
  • Jsou absolventem komplexního psychoterapeutického výcviku akreditovaného ČAP nebo ČPtS ČLS JEP
  • Jsou frekventantem, který splnil 50% předepsaných hodin akreditovaného výcviku nebo má alespoň roční
    praxi pod výcvikovou supervizí (min. 50 hodin)
  • Jsou psychoterapeuti s VŠ vzděláním humanitního směru a výcvikem akreditovaným EAP (nebo její členskou asociací)
  • Jsou psychoterapeuti s VŠ vzděláním humanitního směru, s delší praxí (alespoň 5 let) a dokončeným výcvikem z doby, kdy se ještě tak neřešily akreditace
  • Podmínkou účasti na hrazené službě je odpracování minimálně 6 dobrovolnických hodin

Rádi vás uvítáme i v projektovém a administrativním týmu. Nadšení, ochota a chuť pomáhat jsou vítány.
Máte-li o spolupráci zájem, kontaktujte Marii Malinovou, provozní vedoucí linky, na email info@linkasluchatko.cz
nebo na tel. 777 666 196.