Přidejte se k nám

Jsme tým psychoterapeutů z celé ČR. Opíráme se o vzájemnou podporu a sounáležitost. Nabízíme smysluplnou, rozmanitou a obohacující práci v rozsahu podle Vašich časových možností.

K dispozici Vám budou supervizoři, online setkávání, metodika práce na lince a podpora projektového týmu i kolegů.

Chceme zůstat většinově dobrovolnickou platformou, ale pro zajištění stability provozu část našich terapeutů najímáme. Placení terapeuti pocházejí vždy z řad našich dobrovolníků.

Jsme členem České asociace pro psychoterapii a naši terapeuti splňují minimálně jeden z následujících bodů odbornosti:

  • Jsou členem ČAP nebo ČPtS ČLS JEP nebo SOFT
  • Splňují podmínky vstupu do ČAP
  • Jsou frekventanty posledního ročníku (již splnili 70% předepsaných hodin výcviku) nebo absolventi komplexního psychoterapeutického výcviku akreditovaného ČAP nebo ČPtS ČLS JEP
  • Jsou psychoterapeuti s VŠ vzděláním humanitního směru a výcvikem akreditovaným EAP (nebo její členskou asociací)
  • Jsou psychoterapeuti s VŠ vzděláním humanitního směru, s delší praxí (alespoň 5 let) a dokončeným výcvikem z doby, kdy se ještě tak neřešily akreditace

Rádi Vás uvítáme i v projektovém a administrativním týmu. Nadšení, ochota a chuť pomáhat jsou vítány.
Máte-li o spolupráci zájem, kontaktujte Marii Malinovou, provozní vedoucí linky, na email info@linkasluchatko.cz
nebo na tel. 777 666 196.