Přidejte se k nám

Terapeutická linka Sluchátko nabízí své služby zdarma. Mezi naše největší náklady patří mzdy našich terapeutů. Ty platíme z grantů a darů.

Terapeut musí splnit minimálně jeden z následujících bodů odbornosti:

  • Je členem ČAP nebo ČPtS ČLS JEP nebo SOFT
  • Psychoterapeuti splňující podmínky vstupu do ČAP
  • Frekventanti posledního ročníku (splňující 70% předepsaných hodin výcviku) nebo absolventi komplexního psychoterapeutického výcviku akreditovaného ČAP nebo ČPtS ČLS JEP
  • Psychoterapeuti s VŠ vzděláním humanitního směru a výcvikem akreditovaným EAP (nebo její členskou asociací)
  • Psychoterapeuti s VŠ vzděláním humanitního směru, s delší praxí (alespoň 5 let) a dokončeným výcvikem z doby, kdy se ještě tak neřešily akreditace

Rádi vás uvítáme i do dobrovolnického projektového a administrativního týmu. Nadšení, ochota a chuť pomáhat jsou vítány.
Máte-li o spolupráci zájem, kontaktujte Marii Malinovou, provozní vedoucí linky, na email marie.malinova@terapeutickalinka.cz
nebo na tel. 777 666 196.