Podpořte nás

Terapeutická linka Sluchátko nabízí své služby zdarma. Mezi naše největší náklady patří mzdy našich terapeutů. Ty platíme z grantů a darů.

Co lidé získají díky vaší podpoře

  • Bezplatnou, jednoduchou, přirozenou, funkční a rychle dostupnou formu podpory, která nevyžaduje počítač ani dojíždění.
  • Pomůžete dostat psychoterapii i tam, kde nyní není – do okrajových lokalit, vesnic.
  • Potřebnou pomoc a podporu získají lidé, kteří nemohou z důvodu mobility na terapii docházet.
  • Pomoc těm, kteří se necítí být vhodnými kandidáty na psychoterapii, nejsou rozhodnutí nebo nechtějí obtěžovat.
  • Službu zajišťující klientovi anonymitu, což je důležité především pro lidi, kteří se obávají odsouzení okolím. Pomoc od psychoterapeuta, který se neskrývá pod anonymitou linky.

Jak nás můžete podpořit

Finančním darem na darujme.cz

Přispěním do naší sbírky Dostupná terapie můžete podpořit stabilní provoz linky.

Finančním darem na náš bankovní účet

Bankovní účet u FIO banky, č. ú.: 39497595/2010. Informace o možnostech daňového zvýhodnění dárců najdete níže.

Aktivní účastí

Uvítáme zlevněné tiskové služby, poradenství v oblasti fundraisingu, občasné fotografické a grafické služby, distribuci letáků a další. Pro spolupráci nás můžete kontaktovat e-mailem: terapeutickalinka@gmail.com.

Nákupem u partnerů

Naše organizace dostane procenta z vašeho nákupu u partnerů givt.cz. A vás to nebude stát nic navíc.

Naši partneři

Nadace Krása pomoci

Nadace Krása pomoci je partnerem linky Sluchátko. Věříme, že spojením zkušeností Nadace Krása pomoci a našich odborných služeb na lince můžeme přinést seniorům o trochu více radosti, podpory a méně samoty.

Člověk v tísni

Finanční dar na přímou pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině od organizace Člověk v tísni nám pomáhá financovat provoz ukrajinské části linky.

MHMP

Účelová dotace MHMP slouží k pokrytí personálních nákladů na provoz linky, spolufinancujeme z ní  mzdy českých i ukrajinských terapeutů.

Nadace Jistota

Díky financím ze zaměstnaneckého programu SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST NA POMOC UKRAJINĚ – Integrace ukrajinských uprchlíků na území České republiky můžeme realizovat dětské psychoterapeutické skupiny a navýšit kapacitu dětských psychologů na lince.

MPSV

MPSV podporuje proseniorské aktivity linky v rámci veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Moravskoslezský kraj

Podpořil provoz linky účelovou dotací na podporu projektu „„Psychoterapeutická podpora ohrožených osob“.

IPEX

IPEX nám poskytuje zdarma virtuální ústřednu a aplikaci call centra k příjmu a obsluze hovorů. Díky této platformě je volání na linku velmi snadné a klient platí pouze cenu hovoru dle svého tarifu.

Karlovarský kraj

Individuální dotace Karlovarského kraje slouží k pokrytí personálních nákladů na provoz ukrajinské větvě linky, spolufinancujeme z ní  mzdy našich terapeutů.

 

Nadace Kooperativy

Účelová dotace z programu Osamělost seniorů nám pomáhá zůstat pro seniory dostupnou odbornou pomocí a poskytovat jim podporu potřebnou pro zkvalitnění jejich života a vztahů.

Dar od společnosti ČEPS nám pomáhá zůstat dostupnou službou pro seniory a ty, kteří o ně neformálně pečují.

DARK SIDE

Přední česká marketingová agentura pro nás vytvořila v rámci podpory neziskového sektoru tyto webové stránky.

Energii lékařům

Nám během prvních dní války na Ukrajině poskytla finanční podporu na rozjezd ukrajinské části linky.

NADACE ČEZ

Pomáhá nám pokrýt personální náklady na poskytování terapie lidem z oblastí postižených živelní katastrofou v rámci mimořádného grantu Zaměstnanci pomáhají –  Živelní katastrofa 2021.

.

Společnost T-Mobile

Nám umožňuje uskutečňovat zpětná volání a kontinuální podporu ukrajinských klientů a klientů postižených živelnou pohromou nebo jinou existenční tísní.

Neologic

Logo Sluchátka a další grafické materiály pochází z dílny Neologic.

Projekt Terapeutické linky je podpořen také Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme Nadačního fondu Tesco.

Liberecký kraj

Z účelové dotace Libereckého kraje „Dostupná psychoterapie pro všechny“ podporujeme realizaci projektu a propagaci služby mezi občany kraje.

Nadační fond pomoci

Nadační fond pomoci byl partnerem sbírky Znesnáze21. Každý příspěvek navýšil zlatým řezem, tedy krát 1,618.

Znesnáze21

Pro nás zorganizovala sbírku na provoz linky. Ten zahrnuje práci psychoterapeutů, supervizorů, technickou podporu call centra a koordinaci dobrovolníků, kteří na lince poskytují psychoterapii zdarma.

Skupina Moneta

Skupina Moneta nám pomáhá skrze spolufinancování práce psychoterapeutů dosáhnout stabilních provozních hodin linky.

EUROWAG

Podpora firmy nám pomohla pokrýt náklady spojené s dokončením metodiky služby, která je klíčovým pracovním nástrojem terapeutů. 

INTAX

Podpořil realizaci projektu a práci psychoterapeutů na lince.

T-shock

Vyrobil pro Sluchátko darem kvalitní reklamní předměty s logem. Jejich prodejem na Karlínském dni pro duševní zdraví získáme další peníze na pokrytí našich provozních nákladů.

Naši příznivci a terapeuti

Bez jejich podpory, nasazení a odbornosti by linka nemohla svým klientům pomáhat v současné kvalitě a šíři.

Podpořili nás

Pro donory

Kateřina Novotná

602 347 475