Podpořte nás

Terapeutická linka Sluchátko nabízí své služby zdarma. Mezi naše největší náklady patří mzdy našich terapeutů. Ty platíme z grantů a darů.

Co lidé získají díky vaší podpoře

  • Bezplatnou, jednoduchou, přirozenou, funkční a rychle dostupnou formu podpory, která nevyžaduje počítač ani dojíždění.
  • Pomůžete dostat psychoterapii i tam, kde nyní není – do okrajových lokalit, vesnic.
  • Potřebnou pomoc a podporu získají lidé, kteří nemohou z důvodu mobility na terapii docházet.
  • Pomoc těm, kteří se necítí být vhodnými kandidáty na psychoterapii, nejsou rozhodnutí nebo nechtějí obtěžovat.
  • Službu zajišťující klientovi anonymitu, což je důležité především pro lidi, kteří se obávají odsouzení okolím. Pomoc od psychoterapeuta, který se neskrývá pod anonymitou linky.

Jak nás můžete podpořit

Darem na podporu šesti terapií pro oběti tornáda zdarma

Šest terapií pro oběti tornáda zdarma

Od prvních dní po neštěstí nabízíme obětem tornáda na jižní Moravě šest psychoterapií po telefonu zdarma. Klientům se dostane kontinuální podpory jednoho terapeuta v době, kdy z místa odejdou krizoví interventi a IZS. Sbírku jsme založili na pokrytí provozních nákladů spojených s navýšením počtu hovorů obětem tornáda.

Finančním darem

Bankovní účet u FIO banky, č. ú.: 39497595/2010. Informace o možnostech daňového zvýhodnění dárců najdete níže.

Aktivní účastí

Uvítáme zlevněné tiskové služby, poradenství v oblasti fundraisingu, občasné fotografické a grafické služby, distribuci letáků a další. Pro spolupráci nás můžete kontaktovat e-mailem: terapeutickalinka@gmail.com.

Nákupem u partnerů

Naše organizace dostane procenta z vašeho nákupu u partnerů givt.cz. A vás to nebude stát nic navíc.

Naši partneři

Nadace Krása pomoci

Nadace Krása pomoci je partnerem linky Sluchátko. Věříme, že spojením zkušeností Nadace Krása pomoci a našich odborných služeb na lince můžeme přinést seniorům o trochu více radosti, podpory a méně samoty.

MHMP

Účelová dotace MHMP slouží k pokrytí personálních nákladů na provoz linky, spolufinancujeme z ní  mzdy našich terapeutů.

Skupina Moneta

Skupina Moneta nám pomáhá skrze spolufinancování práce psychoterapeutů dosáhnout stabilních provozních hodin linky.

IPEX

IPEX nám poskytuje zdarma virtuální ústřednu a aplikaci call centra k příjmu a obsluze hovorů. Díky této platformě je volání na linku velmi snadné a klient platí pouze cenu hovoru dle svého tarifu.

Znesnáze21

Pro nás zorganizovala sbírku na provoz linky. Ten zahrnuje práci psychoterapeutů, supervizorů, technickou podporu call centra a koordinaci dobrovolníků, kteří na lince poskytují psychoterapii zdarma.

Nadační fond pomoci

Nadační fond pomoci byl partnerem sbírky Znesnáze21. Každý příspěvek navýšil zlatým řezem, tedy krát 1,618.

Moravskoslezský kraj

Podpořil provoz linky účelovou dotací na podporu projektu „Psychoterapeutická podpora osob ohrožených Covid karanténou“.

Karlovarský kraj

Účelová dotace Karlovarského kraje slouží k pokrytí personálních nákladů na provoz linky, spolufinancujeme z ní  mzdy našich terapeutů.

Liberecký kraj

Účelová dotace Libereckého kraje slouží k pokrytí personálních nákladů na provoz linky, spolufinancujeme z ní  mzdy našich terapeutů.

NADACE ČEZ

Pomáhá nám pokrýt personální náklady na poskytování terapie lidem z oblastí postižených živelní katastrofou.

DARK SIDE

Přední česká marketingová agentura pro nás vytvořila v rámci podpory neziskového sektoru tyto webové stránky.

Společnost T-Mobile

Nám umožňuje uskutečňovat zpětná volání a kontinuální podporu klientů postižených živelnou pohromou nebo jinou existenční tísní.

Neologic

Z jejich dílny pochází logo Sluchátka a grafická podoba letáků.

EUROWAG

Podpora firmy nám pomohla pokrýt náklady spojené s dokončením metodiky služby, která je klíčovým pracovním nástrojem terapeutů. 

INTAX

Podpořil realizaci projektu a práci psychoterapeutů na lince.

T-shock

Vyrobil pro Sluchátko darem kvalitní reklamní předměty s logem. Jejich prodejem na Karlínském dni pro duševní zdraví získáme další peníze na pokrytí našich provozních nákladů.

Naši příznivci a terapeuti

Bez jejich podpory, nasazení a odbornosti by linka nemohla svým klientům pomáhat v současné kvalitě a šíři.

Podpořili nás

Pro donory

Kateřina Novotná

602 347 475